Zodiac 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Zodiac 80WP

  • Hoạt chất: Zineb
  • Tổ chức đăng ký: Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    đốm nâu/ lúa, mốc sương/ cà chua