Thuốc trừ ốc – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 1-50 trong tổng 151 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Thuốc trừ ốc Cafein 1.0% (1.5%) + Nicotine Sulfate 0.2% (0.3%) + Azadirachtin 0.05% (0.08%) Tob 1.25GR, 1.88GR 1.25GR: ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ súp lơ 1.88GR: ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ cải bó xôi Viện Khoa học vật liệu ứng dụng
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Andolis 120AB, 150BB, 190BB ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Anhead 6GR, 12GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Assail 12.5GB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
Thuốc trừ ốc Metaldehyde BN-Meta 18GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Bảo Nông Việt
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Bolis 4GB, 6GB, 10GB, 12GB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH ADC
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Bombay-ấn độ 13BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Anh Dẩu Tiền Giang
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Bosago 12AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP BVTV Sài Gòn
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Boxer 15 GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Corona 6GR, 80WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH - TM ACP
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Cửu Châu 6GR, 12GR, 15GR, 18GR, 20GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Duba 155GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Helix 10GB, 15GB, 500WP 10GB, 15GB: ốc bươu vàng/ lúa 500WP: ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ cây cảnh Công ty TNHH - TM Tân Thành
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Honeycin 6GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nông dược HAI
Thuốc trừ ốc Metaldehyde MAP Passion 10GR ốc bươu vàng/ lúa Map Pacific PTE Ltd
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Metalix 180AB, 200AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Milax 100GB ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Moioc 6 GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Đồng Xanh
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Molucide 6GB, 80WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP TST Cần Thơ
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Notralis 18GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM DV Nông Trang
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Octigi 6GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Oxout 60AB, 120 AB, 160AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nam Mekong
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Osbuvang 5GR, 6GR, 12GR, 15GR, 80WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Passport 6AB, 150GR, 180GR, 200GR, 240GR, 300GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt Đức
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Pilot 10AB, 15AB, 17AB, 19AB, 500WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH - TM Nông Phát
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Snail Killer 12RB, 800WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Sneo-lix 6AB, 120AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Phú Nông
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Tatoo 150AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Tomahawk 4GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Toxbait 9AB, 60AB, 120AB, 160AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa nông Lúa Vàng
Thuốc trừ ốc Metaldehyde T-P odix 120GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM Thái Phong
Thuốc trừ ốc Metaldehyde TRIOC annong 6WG, 10WG, 12WG, 50WP, 80WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH An Nông
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Trumso 12AB, 222AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV BVTV Long An
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Tulip 12.5AB, 15AB, 18AB, 215AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
Thuốc trừ ốc Metaldehyde Yellow – K12GB, 250SC ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 4.5% + Carbaryl 1.5% Superdan 6GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 7% + Carbaryl 3% Mecaba 10GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 40% + Carbaryl 20% Kiloc 60WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH ADC
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 10% + Niclosamide 20% MAP Pro 30WP ốc bươu vàng/ lúa Map Pacific PTE Ltd
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 10g/kg (10g/kg), (10g/kg) + Niclosamide 690g/kg (740g/kg), (790g/kg) + Capgold 700WP, 750WP, 800WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 10g/kg + Niclosamide 740g/kg Pizza 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 50g/kg + Niclosamide 700g/kg Radaz 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Delta Cropcare
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 50g/kg + Niclosamide 700g/kg TT-occa 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM Tân Thành
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 6g/kg (50g/kg), (1g/kg), (152g/kg), (1g/l) + Niclosamide 6g/kg (400g/kg), (704g/kg), (1g/kg), (255g/l) Vịt Đỏ 12BR, 450WP, 705WP, 153GR, 256EW ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 400g/kg + Niclosamide-olamine 175g/kg Goldcup 575WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH ADC
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 300g/kg + Niclosamide 500g/kg Starpumper 800WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 300g/kg + Niclosamide-olamine 500g/kg Npiodan 800WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 100g/kg + Niclosamide-olamine 700g/kg E-bus 800WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
Thuốc trừ ốc Metaldehyde 8g/kg + Niclosamide-olamine 880g/kg Robert 888WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Ac-snailkill 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu Hà Nội