Thuốc khử trùng kho – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 1-10 trong tổng 10 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Thuốc khử trùng kho Aluminium Phosphide Alumifos 56% tablet khử trùng kho Asiagro Pacific Ltd
Thuốc khử trùng kho Aluminium Phosphide Celphos 56 % tablets sâu mọt hại kho tàng Excel Crop Care Limited
Thuốc khử trùng kho Aluminium Phosphide Fumitoxin 55 % tablets côn trùng hại nông sản, nhà kho, phương tiện chuyên chở Công ty CP Khử trùng Việt Nam
Thuốc khử trùng kho Aluminium Phosphide Mephos 56 TB Côn trùng/ nông sản Mebrom Ltd
Thuốc khử trùng kho Aluminium Phosphide Phostoxin 56% viên tròn, viên dẹt côn trùng, chuột hại kho tàng Công ty CP Khử trùng Việt Nam
Thuốc khử trùng kho Aluminium Phosphide Quickphos 56 % sâu mọt hại kho tàng, nông sản Công ty TNHH UPL Việt Nam
Thuốc khử trùng kho Aluminium Phosphide Sanphos 56TB Mọt gạo/kho Công ty CP Trừ mối khử trùng
Thuốc khử trùng kho Deltamethrin (min 98%) K – Obiol ® 25WP, 10SC, 10ULV sâu mọt hại kho tàng Bayer Vietnam Ltd (BVL)
Thuốc khử trùng kho Magnesium phosphide Magtoxin 66 tablets, pellet sâu mọt hại kho tàng Công ty CP Khử trùng Việt Nam
Thuốc khử trùng kho Pirimiphos-methyl (min 88%) Actellic® 50EC sâu mọt hại kho tàng Công ty TNHH Syngenta Việt Nam