Thuốc trừ chuột – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 1-27 trong tổng 27 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Thuốc trừ chuột Alkaloid (chiết xuất bằng nước từ cây lá ngón) Dacu-M 0.386GR Chuột/ đồng ruộng Công ty CP Công nghệ Việt Hóa
Thuốc trừ chuột Brodifacoum (min 91%) Diof 5DP Chuột/ đồng ruộng Công ty CP Enasa Việt Nam
Thuốc trừ chuột Brodifacoum (min 91%) Klerat® 0.005% Wax block bait, 0.005 pellete 0.005 %Wax block bait: chuột/ nhà, kho tàng, chuồng trại, đồng ruộng, nơi công cộng 0.005 pellete: chuột trong quần cư, nhà kho Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
Thuốc trừ chuột Brodifacoum (min 91%) Forwarat 0.05%, 0.005 % chuột/ đồng ruộng, quần cư Forward International Ltd
Thuốc trừ chuột Brodifacoum (min 91%) Vifarat 0.005% AB chuột/ đồng ruộng Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
Thuốc trừ chuột Bromadiolone (min 97%) Antimice 0.006 GB chuột/đồng ruộng Công ty CP ENASA Việt Nam
Thuốc trừ chuột Bromadiolone (min 97%) Bellus 0.005 AB chuột/lúa Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
Thuốc trừ chuột Bromadiolone (min 97%) Broma 0.005 AB chuột/ lúa Guizhou CUC INC. (Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc)
Thuốc trừ chuột Bromadiolone (min 97%) Cat 0.25 WP Chuột/ đồng ruộng Công ty CP TST Cần Thơ
Thuốc trừ chuột Bromadiolone (min 97%) Hicate 0.25WP chuột/ đồng ruộng Công ty TNHH SP Công nghệ cao
Thuốc trừ chuột Bromadiolone (min 97%) Killrat 0.005 Wax block chuột/ đồng ruộng, quần cư Forward International Ltd
Thuốc trừ chuột Bromadiolone (min 97%) Lanirat 0.005 GR chuột/ trang trại, kho tàng, quần cư Novartis Animal Health Inc.
Thuốc trừ chuột Coumatetralyl (min 98%) Racumin 0.0375 PA, 0.75TP 0.0375PA: chuột/ ruộng lúa, nhà kho, trang trại 0.75TP: chuột/ đồng ruộng, kho, trang trại Bayer Vietnam Ltd (BVL)
Thuốc trừ chuột Diphacinone (min 95%) Gimlet 800SP Chuột/lúa Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI
Thuốc trừ chuột Diphacinone (min 95%) Kaletox 200WP, 500WP, 800WP chuột/ đồng ruộng Công ty TNHH Việt Thắng
Thuốc trừ chuột Diphacinone (min 95%) Linh miêu 0.5WP chuột/đồng ruộng Công ty TNHH TCT Hà Nội
Thuốc trừ chuột Flocoumafen (min 97.8%) 0.005% block bait Coumafen 0.005% wax block chuột/lúa Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Thuốc trừ chuột Flocoumafen (min 97.8%) 0.005% block bait Storm chuột/ đồng ruộng, quần cư BASF Vietnam Co., Ltd.
Thuốc trừ chuột Sulfur 33% + Carbon Woolf cygar 33 % chuột trong hang Công ty CP Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến
Thuốc trừ chuột Warfarin Killmou 2.5DP chuột/đồng ruộng Công ty CP ENASA Việt Nam
Thuốc trừ chuột Warfarin Ran part 2% DS chuột/ đồng ruộng Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao
Thuốc trừ chuột Warfarin Rat K 2% DP chuột/ đồng ruộng Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
Thuốc trừ chuột Warfarin Rasger 20 DP chuột/đồng ruộng Công ty CP Nông dược QT Nhật Bản
Thuốc trừ chuột Warfarin Rat-kill 2% DP chuột/đồng ruộng Công ty TNHH Agricare Việt Nam
Thuốc trừ chuột Warfarin Rodent 2DP chuột/đồng ruộng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Lâm
Thuốc trừ chuột Zinc Phosphide (min 80 %) Fokeba 20CP chuột/ đồng ruộng Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
Thuốc trừ chuột Zinc Phosphide (min 80 %) Zinphos 20CP chuột/ đồng ruộng Công ty CP BVTV Sài Gòn