XM5 100 SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

XM5 100 SP

  • Hoạt chất: CuSO4 50 % + K2Cr2O7 50 %
  • Tổ chức đăng ký: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    nấm, mục, côn trùng hại tre, gỗ, song, mây