Lucasone 31GR, 41SL, 41WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Lucasone 31GR, 41SL, 41WP

Lucasone 31GR, 41SL, 41WP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid 0.3g/kg (0.4g/l), (0.4g/kg) + N 10.7g/kg (10.6g/l), (10.6g/kg) + P2O5 10g/kg (10g/l), (10g/kg) + K2O 10g/kg (20g/l), (20g/kg) + Vi lượng
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/vải