Zuron 150WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Zuron 150WP

  • Hoạt chất: Paclobutrazol (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa