Xterm 1% – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Xterm 1%

  • Hoạt chất: Bistrifluron (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/công trình xây dựng