Wopro2 10FG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Wopro2 10FG

  • Hoạt chất: Extract of Cashew nut shell oil (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ công trình xây dựng