Wopro1 9AL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Wopro1 9AL

  • Hoạt chất: Extract of Cashew nut shell oil (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ gỗ