Wind-up 360EC, 500eC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Wind-up 360EC, 500eC

Wind-up 360EC, 500eC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 360g/l (500g/l) + chất an toàn Fenclorim 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng