Vote 34.2SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vote 34.2SC

  • Hoạt chất: Bifenthrin 17.1% + Imidacloprid 17.1%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ngô