Vizubon-P – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vizubon-P

  • Hoạt chất: Methyl Eugenol 60% + Propoxur 10%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    ruồi đục quả/ cây có múi