Vitrobin 320SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Vitrobin 320SC

Vitrobin 320SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 120g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP VTNN Việt Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa