Viprom – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  • Hoạt chất: α-Naphthyl Acetic Acid (α- N.A.A) + β- Naphthoxy Acetic Acid (β-N.A.A)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    dùng để chiết cành hồ tiêu, cam