Vigor 33 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vigor 33 EC

  • Hoạt chất: Pendimethalin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng, đậu tương, ngô, lạc