Vigibb 1SL, 1WP, 16 TB, 20TB, 100SP, 200WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Vigibb 1SL, 1WP, 16 TB, 20TB, 100SP, 200WP

Vigibb 1SL, 1WP, 16 TB, 20TB, 100SP, 200WP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX & TM Viễn Khang
  • Đối tượng phòng trừ:

    16TB: kích thích sinh trưởng/ lúa 1SL, 1WP, 20TB, 100SP, 200WP: kích thích sinh trưởng/ lúa, chè, dưa chuột, rau cải