TTBye 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TTBye 300EC

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium 100g/l + Cyhalofop butyl 200 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng