TT-Jump 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TT-Jump 5EC

  • Hoạt chất: Quizalofop-P-Ethyl (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/đậu tương