TT A7 3.6EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TT A7 3.6EC

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (1.8% GA4 + 1.8% GA7)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng /lúa