Triílurex 48 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Triílurex 48 EC

Triílurex 48 EC

  • Hoạt chất: Triíluralin (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đậu tương