Trident 41.4 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Trident 41.4 EC

Trident 41.4 EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 40 % + Pyrazosulfuron Ethyl 1.4%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH UPL Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng