Treat 201SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Treat 201SC

  • Hoạt chất: Fipronil 100g/l + Azoxystrobin 100g/l + Gibberellic acid 1g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/ lúa