Tomtit 360EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Tomtit 360EC

Tomtit 360EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 360 g/l + chất an toàn Fenclorim 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng