Tetris 75 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Tetris 75 EC

Tetris 75 EC

  • Hoạt chất: Profoxydim (min 99.6%)
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa