Termize 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » Termize 200SC

Termize 200SC

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Imaspro Resources Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ công trình xây dựng