Telephon 2.5 LS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Telephon 2.5 LS

  • Hoạt chất: Ethephon (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích/ mủ cao su; kích thích ra hoa/ xoài, nhãn, thanh long, cây cảnh