TB-phon 2.5LS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TB-phon 2.5LS

  • Hoạt chất: Ethephon (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX - TM Tô Ba
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích mủ/cao su