Tasodant 6GR, 12GR, 600EC, 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tasodant 6GR, 12GR, 600EC, 600WP

Tasodant 6GR, 12GR, 600EC, 600WP

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 50g/kg, (100g/kg), (500g/l), (500g/kg) + Permethrin 10g/kg, (20g/kg), (100g/l), (100g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    6GR: rầy nâu, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp, ve sầu, mối/ cà phê12GR: sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; sùng đất, rệp sáp, ve sầu/cà phê, mối/ cà phê600WP: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê600EC: sâu cuốn lá,sâu đục thân, rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê