Supernova 250SP, 300SL, 700SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Supernova 250SP, 300SL, 700SP

Supernova 250SP, 300SL, 700SP

  • Hoạt chất: Fulvic acid
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH US.Chemical
  • Đối tượng phòng trừ:

    250SP, 700SP: kích thích sinh trưởng/ lúa, cải bẹ xanh, chè 300SL: kích thích sinh trưởng/ cà phê, đậu xanh, cải ngọt, lúa