Super GA3 50TB, 100TB, 100SP, 200WP, 200TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Super GA3 50TB, 100TB, 100SP, 200WP, 200TB

Super GA3 50TB, 100TB, 100SP, 200WP, 200TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa