Super Cultar Mix 15 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Super Cultar Mix 15 WP

  • Hoạt chất: Paclobutrazol (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Ngân Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa