Subain 99SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Subain 99SL

  • Hoạt chất: Esters of botanical oil
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Đa Quốc Gia
  • Đối tượng phòng trừ:

    hỗ trợ thuốc trừ sâu nhóm: Carbamate (rầy nâu/ lúa), Lân hữu cơ (sâu cuốn lá/ lúa), Pyrethroid (sâu xanh/ rau cải); hỗ trợ thuốc trừ bệnh nhóm: Triazole (khô vằn/ lúa); hỗ trợ thuốc trừ cỏ nhóm: Sulfonyl urea (cỏ/lúa)