Stoplant 5WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Stoplant 5WP

  • Hoạt chất: Uniconazole (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    điều hòa sinh trưởng/ lúa, lạc