Stargolg – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Stargolg

  • Hoạt chất: Acrilic acid 40g/l + Carvacrol 10g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn, bạc lá, lem lép hạt, đạo ôn/ lúa; thán thư/ớt