Starga3 20TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Starga3 20TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hatashi Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng /lúa, chè