Star 10 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Star 10 WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa