Som 5 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Som 5 SL

  • Hoạt chất: Acrylic acid 4 % + Carvacrol 1 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Môi trường Quốc tế Rainbow
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, khô vằn, bạc lá/ lúa; giả sương mai, mốc xám/ dưa chuột, rau, cà; thán thư/ ớt