Soly 20WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Soly 20WG

  • Hoạt chất: Metsulfuron Methyl (min 93 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Long Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng