Solito® 320 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Solito® 320 EC

Solito® 320 EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l + Pyribenzoxim 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng