Socet 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Socet 250SC

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 70g/l + Quinclorac 180g/l
  • Tổ chức đăng ký: Cali – Parimex Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lúa gieo thẳng