Snail 250EC, 500SC, 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Snail 250EC, 500SC, 700WP

Snail 250EC, 500SC, 700WP

  • Hoạt chất: Niclosamide (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa