Sitto – nin 15 BR, 15SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Sitto – nin 15 BR, 15SL

Sitto – nin 15 BR, 15SL

  • Hoạt chất: Saponin 145g/kg (g/l) + Rotenone 5 g/kg (g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Sitto Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa