Sitto Give-but 18 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sitto Give-but 18 SL

  • Hoạt chất: Gibberellic acid 20g/l + Cu 36g/l + Zn 50g/l + Mg 16g/l + Mn 16g/l + B 1g/l + Mo 1g/l + Glysine amino acid 40g/l.
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Sitto Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa