Siricet 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Siricet 50WP

Siricet 50WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 3% + Quinclorac 47%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng