Sifa 28WP, 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sifa 28WP, 50WP

Sifa 28WP, 50WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 3% (3%) + Quinclorac 25% (47%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng