Sieutonic 15WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sieutonic 15WG

  • Hoạt chất: Cytokinin 0.1% + Gibberellic 0.05%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Sinh Á châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa