Shishi 140SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Shishi 140SE

Shishi 140SE

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium 40g/l + Metamifop 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng