Satunil 60 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Satunil 60 EC

Satunil 60 EC

  • Hoạt chất: Propanil 200g/l + Thiobencarb 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa, cỏ/ lúa gieo thẳng