Sapo 150WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sapo 150WP

  • Hoạt chất: Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa